Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a

Địa chỉ:  Chancery: 6 Timbarra Crescent O'Malley ACT 2606

ĐT:   (61-2) 6286 6059; 6290 1556; 6290 1894; 6286 6267
Fax:  61-2-6286 4534
Email
vembassy@webone.com.au

1. Ông Lương Thanh Nghị – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

2. Bà Trịnh Thị Tâm – Tham tán Công sứ, Người thứ hai ĐSQ


 

Tạo bởi dungpt
Cập nhật 18-01-2016

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs