Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Công tác lãnh sự


Thủ tục lãnh sự:
» 19-05-2015 Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn
» 19-05-2015 Cấp lại hộ chiếu phổ thông
» 19-05-2015 Đăng ký khai sinh quá hạn
» 19-05-2015 Đăng ký khai sinh
» 19-05-2015 Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông
» 19-05-2015 Cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu
» 19-05-2015 Đăng ký kết hôn giữa công dân việt Nam
» 19-05-2015 Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.
» 19-05-2015 Xác nhận tình trạng hôn nhân
» 19-05-2015 Các thủ tục lãnh sự
Lệ phí lãnh sự:
» 23-11-2015 Phí và lệ phí Lãnh sự (áp dụng từ ngày 23/11/2015)
Mẫu giấy tờ:
» 21-07-2009 Bản cam kết thông báo định kỳ về tình trạng phát triển của con nuôi
» 21-07-2009 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin không đích danh)
» 21-07-2009 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin đích danh)
» 21-07-2009 Quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính
» 21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao, đăng ký lại)
» 21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao)
» 21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
» 21-07-2009 Quyết định công nhận việc nhận cha,mẹ, con (bản sao)
» 21-07-2009 Quyết định công nhận việc giám hộ
» 21-07-2009 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs