Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản

THÔNG CÁO CỦA BỘ NGOẠI GIAO

 

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao (HNCC) Mê Công - Nhật Bản lần thứ 4 tại Tokyo từ ngày 20 - 21/4/2012

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs